Předchozí ročníky
 

Pro média

Josef Fryš
vedoucí GymTV

fryspep@centrum.cz
+420 723 876 724

Ondřej Luks
hlavní koordinátor setkání
šéfredaktor GymTV

ondrejluks@seznam.cz
+420 775 554 482

Matouš Ettler
komunikace s ČT
zástupce šéfredaktora GymTV

matous.ettler@gmail.com
+420 607 696 113

Sára Sovičková
koordinátorka školních televizí
redaktorka GymTV

sara.sovickova@gmail.com
+420 607 936 623