Předchozí ročníky
 

IV. ročník

O čtvrtém ročníku

Čtvrtý ročník setkání školních televizí proběhl na Gymnáziu Příbram ve dnech 16. a 17. října 2015. Dorazilo rekordních 14 školních štábů. Z České televize přijeli hosté jak tradiční, tak horké novinky tohoto ročníku. Mezi nimi byl i ředitel programu Milan Fridrich, který setkání společně s ředitelkou školy zahájil. Besedovat návštěvníci mohli dále s tvářemi z televizní obrazovky, například s Václavem Moravcem, Robertem Zárubou, Tomášem Drahoňovským, Taťánou Míkovou, Markem Wollnerem a dalšími. Valná část přednášek byla štábem GymTV přenášena živě na kanál YouTube.

Osobnosti

14

školních televizí

990+

minut přednášek a besed

9

hostů z ČT

Školní televize

GymTV

GymTV je školní televize Gymnázia Příbram, Legionářů. Ve škole působí od roku 2005 a je jednou z nejstarších a největších školních televizí v ČR. Tvorbě školního televizního zpravodajství se GymTV věnuje od svého vzniku. Cílem webového zpravodajství je poskytovat ucelený a maximálně široký informační servis o dění ve škole. Významným pilířem je spolupráce s Českou televizí, především na projektu Jak se dělá televize.

Dvojka 2 TV

Dvojka 2 TV je školní televize Základní školy Litomyšl. Televize vznikla v roce 2012 a od té doby natočila a zpracovala téměř čtyři desítky školních televizních novin, mnoho rozhovorů s různými osobnostmi, velké množství povedených videí do různých soutěží. Ve školní televizi pracují žáci z druhého stupně, kteří sami vyhlédavají zajímavé reportáže, vymýšlejí scénář, vše filmují, moderují, namlouvají a zpracovávají.

Glossarium TV

Glossarium TV je školní televize studentů Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě. Naši redaktoři natáčejí příspěvky a reportáže o dění jak na škole, tak v okolí městského obvodu, ve kterém se škola nachází. Zároveň naše reportáže můžete vídávat v regionálním vysílání kabelových televizí v Ostravě. Úzce přitom spolupracujeme s internetovým časopisem Glossarium, s nímž máme společnou redakci.

GTV Broumov

Naše školní televize zažila svou vysílací premiéru v roce 2007, kdy byla jednou z prvních v rámci projektu Digináves. Získala i ocenění od redaktorů ČT za vzornou a kvalitní práci. V současné době se z cca 15 členů postupnými odchody a absolutorii gymnázia náš počet snížil na dva členy. Natáčíme zajímavé reportáže jak pro Zprávičky, tak pro občany našeho kmenového Broumovska.

Televize Kolín

Televize Kolín vznikla v roce 2006 pod DDM Kolín, tehdy ještě pod projektem ČT Digináves. V roce 2010 jsme se přesunuli z DDM do prostor 1.ZŠ Bezručova Kolín. Díky Grantovému programu TPCA jsme v roce 2011 získali kameru Sony NX70. Na festivale Kmochův Kolín máme na starosti zpravodajství. Jedná se o několik reportáží za den. Také děláme přímý rozhlasový přenos. Naše tvorba není tematicky vymezena.

Televize T. G. M.

Televize T. G. M. je internetová nekomerční školní televize (bez reklam, bez nároku na honorář pro redaktory i vedoucí). Jedná se o volnočasovou aktivitu studentů a absolventů Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín.

GymBreak

Na rumburském gymnáziu jsme začali vysílat ve školním roce 2012/2013. Většinou máme v redakci 10 členů a další externí lidi, kteří se zúčastní pouze některých natáčení nebo konkrétních reportáží. V minulém roce jsme zprovoznili i náš web. Snažíme se školní televizi dělat i zábavně, pravidelně ve vysílání je anketa, rozhovor a přehled akcí. Vysílání je každé dva měsíce a má stopáž kolem dvaceti minut.

Jergym TV

Školní televize jergymtv byla na libereckém gymnáziu založena před více než dvěma lety dvěma studenty tehdejší tercie. Zprávy JERGYM, zhruba osmiminutový pořad, vždy představí ty nejzajímavější a nejdůležitější události, které se v rámci gymnázia a pedagogické školy odehrály za uplynulý měsíc. Mimo to také natáčí různé přednášky, kulturní vystoupení studentů či učitelů či sportovní přenosy (některé dokonce živě).

TV Nastopě

Naše školní televize vznikla na MZŠ Návsí před sedmi lety. Zprvu jsme natáčeli především školní akce. Později přišly vlastní zprávy, které jsme točili až čtyřikrát do roka a další pořady. V průběhu let jsme měli možnost poznat řadu televizních studií od ČT přes Primu až po regionální Polar či IFKTV. Měli jsme možnost vyzpovídat zajímavé osobnosti, natočili jsme několik soutěžních videí se kterými jsme se zúčastňovali různých soutěží.

Reflegs TV

Vedle školního časopisu Lyčkopis, který na naší škole (ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8) vznikl v roce 2010, vznikla o tři roky později i školní televize. Každý měsíc vydává Zpravodaj, který shrnuje dění ve škole i mimo školu a zahrnuje rovněž pravidelnou rubriku o sportu, módě, umění či počítačích. Kromě toho školní televize vydala dokument Naše škola, jehož druhá verze nyní vzniká. Zajišťuje i zpravodajství z jazykových zájezdů.

Televize SGO

Historie opavské Televize SGO se začíná psát v lednu 2013. Z počátečních 20 lidí se postupem času vytvořil tým 10 vytrvalců, kteří se s chutí pustili do práce. Naším cílem je pomocí kamer zachytit dění ve škole. Vysíláme pravidelné měsíční zpravodajství.

TV Baťák

Školní televize Střední průmyslové školy Zlín. Jsme začínající školní televize – máme za sebou jediné vysílání, zatím nemáme webové stránky ani logo – která by se ráda věnovala monitorování školního dění na SPŠ Zlín s občasnými přesahy do akcí mimoškolních.

TV Šotek

TV Šotek působí na ZŠ Trmice od září 2010. Snaží se monitorovat dění na škole i v jejím nejbližším okolí. V repertoáru bychom mohli najít jak reportáže z proběhlých akcí školy, tak například upoutávky na akce teprve chystané. Členy televizního školního týmu jsou žáci druhého stupně, kteří se nebojí stoupnout si před kameru a kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas pro zviditelnění své školy.

ZŠ TGM Borohrádek

TV ZŠ TGM Borohrádek byla založena v roce 2010. Náš tým tvoří žáci 6. až 9. ročníku. Věnujeme se tvorbě reportáží především o dění v naší škole a městě. Natáčeli jsme ale i např. udělení čestného doktorátu Zdeňku Svěrákovi v Hradci Králové, zahraniční projektová setkání, vystupovali jsme v Miniparlamentu pořadu Zprávičky, účastníme se akcí pořádaných Českou televizí – např. setkání školních televizí.